Search
Close this search box.

Tunnistemerkintä

Tunnistesiru eli mikrosiru on noin riisinjyvän kokoinen kapseli. Jokainen tunnistesiru sisältää yksilöllisen numerosarjan. Kansainvälinen standardi takaa, ettei kahta samanlaista numerosarjaa ole. Sirun sisältämä numerosarja on luettavissa lukulaitteella, joita on esim. eläinlääkäriasemilla, löytöeläinpaikoissa ja eläinsuojeluyhdistyksillä. Jotkut ulkomailla laitetut tunnistesirut eivät ole luettavissa kaikilla lukulaitteilla.

Eläinlääkäriasemilla voidaan laittaa ns. lämpösiruja, jotka mittaavat myös eläimen ruumiinlämpöä. Lämpösirun antaman tiedon lukemiseen tarvitaan erityinen lukulaite.

Tunnistesirun pistäminen on rokotuksen tapainen toimenpide. Siru laitetaan eläimelle sirutukseen soveltuvan ja sitä varten valmistetun neulan avulla. Siru laitetaan kissalle yleensä niskanahan alle. Joillekin eläimille tunnistesiru saatetaan tarkoituksella asettaa eri kohtaan ihon alle kuin normaalisti. Mikrosiru saattaa myös liikkua ihon alla, jolloin siru voi löytyä muualtakin kehosta kuin niskan alueelta. Siru saattaa olla tunnusteltavissa ihon alla.

Tunnistesirun pistää joko eläinlääkäri tai sirutuskoulutuksen suorittanut henkilö. Kun sirun laittaa kokenut ja koulutettu henkilö, ei siruttamisesta ole vaaraa eläimelle eikä siru vaivaa eläintä mitenkään. Usein eläin ei reagoi sirun laittamiseen mitenkään. Jos eläin käyttäytyy aggressiivisesti ja aiheuttaa itselleen, siruttajalle tai omistajalleen mahdollisen vaaratilanteen, on suositeltavaa että eläin tunnistemerkitään seuraavan nukutuksen yhteydessä eläinlääkärin vastaanotolla (esim. neuterointi tms).

Jokainen eläin skannataan lukulaitteella ennen sirutusta, jotta voidaan varmistua, ettei eläimellä jo ole tunnistesirua. Sirun toimivuus varmistetaan ja sirutuksen jälkeen tarkistetaan, että ihon alla oleva siru toimii ja antaa numerosarjan, joka on eläimen oma henkilöllisyystodistus. Siru ei siis sisällä omistajan yhteystietoja, vaan eläimelle yksilöllisen numerosarjan.

Sirutus voi epäonnistua eläimen aggressiivisen käytöksen takia. Jos eläimellä on paksu iho, neulan saaminen ihon läpi voi olla hankalaa ja kivuliasta eläimelle. Jos eläimellä on ohut iho, sirutusneula saattaa tulla ihon läpi pistoskohdan toiselta puolelta.

Sirutuksen pistoskohta saattaa vuotaa hiukan verta, mutta muuten toimenpiteestä ei aiheudu eläimelle haittaa. Siru pysyy ihon alla, kun sirutuksen yhteydessä varmistetaan, ettei siru tule neulan mukana pois. Tunnistesirun pitäisi kestää eläimen koko eliniän. Siru saattaa kuitenkin hajota esim. sirutuskohdan vamman tai kirurgisen toimenpiteen takia. Eläinlääkärin tulisi tarkistaa jokaisella toimenpidekäynnillä eläimen mikrosiru ja todentaa sirun ja eläimen omistajan tiedot ja omistusoikeus.

Pelkkä tunnistesiru ei saata kadonnutta tai löytynyttä eläintä ja omistajaa yhteen, tai osoita eläimeen kohdistuvaa omistusoikeutta. Tunnistesirun yksilöllinen numerosarja ja omistajan tiedot tulee rekisteröidä tietokantaan, jonne omistaja itse päivittää muuttuneet yhteystietonsa. Tietokantoja on useita. Löytöeläinkodit yms. pääsevät joihinkin tietokantoihin ympäri vuorokauden (esim Turvasiru), kun taas toisiin saa yhteyden vain virka-aikana (esim. Kissaliitto).

Kun eläin on tunnistemerkitty, se on heti rekisteröitävä johonkin tietokantaan. Tämä estää esim. mahdolliset väärinkäytökset eläimen katoamistilanteessa. Lemmikillä on oltava tunnistesiru aina, kun sen kanssa harrastetaan näyttelytoimintaa tai muutetaan tai vieraillaan ulkomailla.

Eläimen korvatatuointikoodi ja omistajan tiedot eivät päivity mihinkään koko Suomen kattavaan tietojärjestelmään, vaan jokaisella eläinsuojeluyhdistyksellä on oma tatuointirekisterinsä. Tatuoidun eläimen katoamistilanteessa ei omistajan tietoja ole saatavilla mistään, etenkin jos eläin ja omistaja muuttavat pois paikkakunnalta, jonka yhdistyksen toimesta eläin on tatuointimerkinnän saanut. Korvatatuointikoodi voi epäonnistua ja koodin lukeminen on hankalaa. Tatuointimerkitty eläin on yleensä neuteroitu.

Kissojen Katastrofiyhdistys Ry tunnistemerkitsee jokaisen kissan, joka muuttaa KKY:n kautta uuteen kotiin. Nykyään käytetään pääasiassa tunnistesirua, ja vain joissakin tapauksissa tatuointimerkintää. KKY Ry rekisteröi kissat ja omistajien tiedot Kissaliittoon ja/tai Turvasiruun. Kissan omistajan on itse päivitettävä muuttuneet tietonsa kyseisiin rekistereihin.

Mikrosirurekisterit Suomessa:

Siruhaku

Siruhaku.fi –verkkopalvelu löytää yhteyden löytöeläimen omistajaan

Turvasiru.fi

Lemmikin katoaminen, karkaaminen tai varkaiden käsiin joutuminen on painajainen omistajalle. Turvasiru-verkkopalvelu auttaa sekä omistajaa että lemmikkiä löytämään toisensa. Kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä. Turvasiru tuo kadonneen kaverin takaisin!

Kissaliiton mikrosirurekisteri

Kissaliiton Omakissa-järjestelmään sisältyy mikrosirurekisteri. Se on maksuton kaikille rotu- ja kotikissoille. Ulkopuolisten organisaatioiden kissat rekisteröidään kotikissojen sirurekisteriin.